image

За нас

Македонската асоцијација на новинари (МАН) е најголема и најзначајна асоцијација на професионални новинари во Македонија.

МАН е основана во 2002 година како професионална асоцијација на новинари од Република Македонија, врз основа на слободна граѓанска иницијатива, пристапување и делување. МАН работи и делува во Македонија, а преку здружување со други професионални организации и надвор од земјата.

Прочитај повеќе